Support

OPĆI UVJETI
Putnik se pismenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora (vouchera ili ponude) za usluge smještaja u hotelima ili privatnom smještaju koji su sklopljeni između Turističke agencije MAREA d.o.o. (u daljnjem tekstu Marea) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu putnika).
Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge - smještaja ili najma plovila, putnik uplaćuje iznos od 737,00 kn (100,- EUR). Preostali iznos do pune cijene aranžmana putnik uplaćuje 14 dana prije dolaska.
Plaćanje se vrši bankovnom doznakom na devizni ili kunski račun Marea-e.

CIJENA I SADRŽAJ USLUGA
Cijena usluga navedenih na web stranici www.marea.hr te uključuju osnovnu uslugu (najam) koja je opisana uz vrstu smještajnog kapaciteta ili plovila. Sve vrste posebnih usluga koje su navedene da nisu uključene u cijenu putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta. Upiti i rezervacije smještaja primaju se isključivo pismenim putem. Rezervacija smještaja smatra se izvršenom tek po primitku uplate po predračunu ili ako je kod potvrde rezervacije drukčije dogovoreno. Prilikom bankovne doznake na devizni račun Marea-e zaračunava se trošak rezervacije od 59,00 kn (8.- EUR.)

PUTNA DOKUMENTACIJA
Putnu dokumentaciju kod privatnog smještaja čini potvrda rezervacije sa detaljima check in-a koja se šalje e-mailom. Kod hotelskog smještaja Marea putniku internetom šalje voucher po primljenoj uplati. Putna dokumentacija kod najma plovila sačinjena je od potvrde rezervacije plovila koja se šalje gostu e-mailom po izvršenju rezervacije.

KATEGORIJA I OPIS OBJEKATA
Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje, važećoj u trenutku njihovog objavljivanja na web stranici. Prehrana, kvaliteta smještaja kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga različiti su i nisu usporedivi. Marea ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom objekata na web stranici www.marea.hr, a koja je dobivena od strane treće osobe. Apartmani su namješteni po ukusu vlasnika. Marea ne preuzima odgovornost u slučaju netočnih podataka od strane vlasnika smještajnih kapaciteta.
 
SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Smještaj u sobi/apartmanu najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.
Dolazak iza 19.00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.
Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je uz obveznu naplatu samo u apartmanima u kojima je to posebno naznačeno. Prilikom rezervacije potrebno je najaviti kućnog ljubimca.
Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i maksimalni mogući broj gostiju u apartmanu. Dijete se u tom slučaju računa kao odrasla osoba. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru ili potvrdi rezervacije), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu neprijavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu na licu mjesta. U slučaju da smještaj u apartmanu otkažu samo pojedine osobe, nije moguće vratiti ili smanjiti cijenu najma, budući da se cijena objavljena u cjeniku odnosi na cijeli apartman.

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA/OTKAZ REZERVACIJE ZA SMJEŠTAJ ILI NAJAM PLOVILA
Ukoliko putnik otkaže rezervaciju, Marea od ukupne cijene aranžmana ili u slučaju najma plovila zadržava:

•za otkaz više od 30 dana prije polaska 0% od cijene aranžmana/uplaćenog iznosa
•za otkaz 30-15 dana prije dolaska 50% cijene aranžmana/uplaćenog iznosa
• za otkaz od 14-0 dana i prije dolaska "no show" 100% cijene aranžmana/uplaćenog iznosa

Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Marea zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Novi putnik preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta. Ako putnik ne dođe u rezervirani smještaj na dan početka usluge, a da prije toga nije obavijestio agenciju MAREA d.o.o., rezervacija se smatra otkazanom.

PROMJENA I OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE Marea-e
Marea zadržava pravo promjene rezervacije, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti. Marea može rezervirani smještaj zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije po cijeni po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Marea zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu pismenu obavijest putniku i to najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge uz povrat uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od strane Marea-e nema pravo tražiti naknadu štete.

PUTNE I OSOBNE ISPRAVE
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Marea-u. Ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Marea pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Kod najma plovila nužno je posjedovati valjanu i ispravnu dozvolu. 

DEVIZNI I CARINSKI PROPISI
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. Marea nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

REKLAMACIJE
U interesu je putnika da svoj prigovor pokuša riješiti odmah kod davatelja usluge na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Marea takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obavezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i Marea će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Opatiji. Mjerodavno pravo će biti pravo Republike Hrvatske.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci putnika čuvaju se u bazi podataka Marea-e i zaštićeni su od otuđenja. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Traženi podaci koristiti će se isključivo za realizaciju rezervacije i za daljnju komunikaciju sa pružateljima usluge.

OBVEZE PUTNIKA
Putnik je obvezan pridržavati se svih pojedinosti iz Ugovora/potvrde rezervacije/vouchera. Obveza putnika je da se pridržava kućnog reda u smještanim kapacitetima. Eventualnu štetu nastalu u smještajnim kapacitetima putnik je dužan nadoknatiti pružatelju usluge.